دوشنبه, 29 دی 1399
  • ساعت : ۱۰:۳۱:۳۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ 
  • کد خبر : ۲۰۲۷۹۶
انفوگراف مقایسه ای ارقام بودجه در بخش مصارف
مقایسه بودجه سال 1399 و سال 1400
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.7.13.0
    V5.7.13.0